Schema

Med reservation för att ämnen kan ändras/byta position utifrån olika arbetsområden. De praktiska och estetiska ämnena ligger i stort sätt alltid kvar.

3a klassens schema som pdf