Veckobrev vecka 5

Hej! Denna vecka har vi haft en kort vecka, men vi har ändå hunnit med en hel del. Både åk 1 och f-klass har under veckan arbetat med att förbereda sig inför sina utvecklingssamtal. På torsdag 2/2 och fredag 3/2 har skolan skridskodagar det innebär att de elever som har samtal kommer att vara kvar på skolan hela dagen och ha olika aktiviteter och äter lunch i matsalen som vanligt. De elever som inte har samtal kommer att åka skridskor. Skolan står för lunchen, det blir en baguett och för de som vill går det går bra att ta med sig en förstärkt matsäck. Vill man går det också bra att ta med sig fika, frukt och dryck. Vi på skolan har inga skridskor att låna ut men då får man i såna fall låna av varandra.

Åk 1 hade under torsdagen kompissamtal med skolans kurator Lisa och skolsköterskan Patricia. De pratade bland annat om mobbing och kränkning mm.

Då vi har utvecklingssamtal nästa vecka torsdag och fredag ska läsuppdraget för åk 1 istället in onsdagen den 8 februari.

Måndag: Idrott åk 1
Tisdag:
Onsdag: 
Torsdag: Utvecklingssamtal eller skridskor  
Fredag: Utvecklingssamtal eller skridskor

Trevlig helg.

/Mia, Malin och Mimmi

Extrakläder hem för tvätt

Hej!

Imorgon onsdag ska alla elever ta hem sina extrakläder på hyllan i hallen för tvätt. De elever som är hemma sjuka eller lediga kommer vi att packa ner kläderna i en påse. Kvarlämnade kläder kommer vi att lägga i en säck. Vi hoppas att vi kan hjälpas åt med detta för att få bukt med eventuell smittspridning.

Tack på förhand!

Hälsningar Mia, Mimmi och Malin

Viktig information angående morgondagen, tisdag!

Här kommer nu uppdaterad information från Cecilia och förvaltningen.

Viktig information till vårdnadshavare om smitta på Steningehöjdens skola

Igår fattade rektor tillsammans med förvaltningsledningen beslut om att stänga skolan för all verksamhet under måndagen. Detta sedan ett stort antal elever och personal hastigt insjuknat med kräkningar och magproblem, något som har fortsatt under helgen. Idag har förvaltningsledningen träffat företrädare för Miljö- och hälsokontoret och Matenheten för att diskutera hur verksamheten kommer att kunna återupptas.

Vid mötet beslutades att låta verksamheten vara stängd ytterligare en dag. Detta för att en omfattande städning skall göras av hela fastigheten under dagen och att provtagning av kök och livsmedel ska kunna genomföras och att vi hinner invänta provsvar. Därmed öppnar skolan som vanligt på onsdag morgon. Med andra ord är ni välkomna igen onsdagen den 25/1 kl. 8.10 då skolan börjar eller tidigare om ni har fritids.

Förvaltningen har kontakt med smittskydd Stockholm och vi gör allt för att säkerställa att det inte finns fortsatt risk för smitta. Vi förstår att detta upplevs som besvärligt för er föräldrar, men vi vädjar till er att ha tålamod med våra åtgärder.

 

Med vänlig hälsning

Cecilia Meijer                           Johan Adler                            Birgitta Asplund
Rektor                                   Verksamhetschef                       Barn- och elevhälsochef

Viktig information om morgondagen

Information till elever och föräldrar på Steningehöjdens skola

Vi har fått kännedom att fler har insjuknat även under fredagen.
Måndag 23 januari kommer därför att hålla hela verksamheten stängd.

Detta för att vår städfirma ska utföra en grundlig städning av hela skolan ytterligare en gång, detta utifrån att Folkhälsomyndigheten anser att det är en av de viktigaste sakerna för att få stopp på smittspridning.
Miljö och hälsoenheten kommer också under måndagen att utföra kontroll och provtagningar av köket på skolan.

Vi tror också att måndagen ger oss ytterligare en dag så att alla elever och personal tillfrisknar fullt ut.

På tisdag är verksamheten i gång igen enligt schema.

Vi påminner också om 48h regeln utifrån sista kräkning. Av största vikt att alla respekterar det.

Steningehöjden 22/1-17

Cecilia Meijer Rektor
Johan Adler Verksamhetschef Grundskola

Veckobrev vecka 4

Hej!

Andra veckan är avklarad och nu verkar det som att alla rutiner sitter igen där de ska och eleverna är åter varma i kläderna. Under veckan har åk 1 fortsatt att förbereda sina elevledda utvecklingssamtal och även förskoleklassen har börjat förbereda sig inför samtalen. Åk 1 har i veckan arbetat med textuppgifter till subtraktion inom talområdet 0-10. Eleverna har arbetat färdigt med sina jag-dikter och nu är nästan alla färdiga med texterna. Förskoleklass eleverna har arbetat färdigt med lägesorden denna vecka och även arbetat klart med sina händelseförlopp i berättande texter.

Vi vill passa på att hälsa Lova och Hannes varmt välkomna till förskoleklass. Lova kommer att börja i lila och Hannes börjar i gul.

Som många av er redan vet har vi tyvärr drabbats hårt av kräksjuka både elever och personal. Vi hade idag ganska exakt 100 elever frånvarande. Vi hoppas att helgen kan hjälpa oss att få stopp på detta! Läs mer under rektorsbloggen! https://steningehojden.wordpress.com/

Läsuppdraget för åk 1 kommer att skjutas upp en vecka fram. På torsdag 26/2 kommer vi skicka hem det nya läsuppdraget kap 11 (s. 48-51).

Vi vill återigen påminna att under vecka 5 kommer verksamheten på skolan se lite annorlunda ut.  
Tisdag 31/1 och onsdag 1/2
kommer åk 4-6 ha en av dagarna och PRAO den andra dagen. 
Torsdag 2/2 och fredag 3/2
är det dags för F-3 men istället för PRAO åker de som inte har samtal till Pinbackshallen och åker skridskor. Här är dokumentet med samtalstiderna, observera att ni först och främst byter tider med varandra (grön med grön, lila med lila och gul med gul) innan ni kontaktar klassläraren för ny tid: Elevledda utvecklingssamtal på Steningehöjdens skola VT 2017

Måndag: Idrott åk 1
Tisdag:
Onsdag: Idrott åk 1, 
Torsdag: Idrott fsk. Ny läsuppdrag åk 1 kap 11(s. 48-51)
Fredag:

Nu önskar vi alla en så bra helg som möjligt!

/Mia, Malin och Mimmi