Samtala om text, skolans prioriterade utvecklingsområde

Hej!

Denna vecka har vi påbörjat arbetet med skolans prioriterade utvecklingsområde. Samtala om text är en del i Skolverkets fortbildningsprogram inom svenskämnet, Läslyftet. Eleverna har arbetat i grupper om två eller tre där de har fått samtala om bilderna och i vilken ordning de tänker att de ska komma och vad det är som sker i bilden. En viktig del är just själva samtalet som sker då eleverna pratar ihop sig om vad ser i bilden och hur kan de komma fram till en gemensam tanke. Innan eleverna satt i sina grupper gick vi tillsammans igenom alla bilderna och pratade om vilka känslor de såg. De fick då uttrycka med ord varför just den känslan passade. Massor av språkutvecklande skedde där och då. Heja alla i åk 2, ni är bäst!!!

Sista momentet var att påbörja en text där bilderna var utgångspunkten. Eleverna fick för första gången arbeta i appen NE-berätta. Så roligt att eleverna lär med och av varandra, ett av de bästa sätten att få lära på.

En fin helg till er alla!

/ Malin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *