V. 4 och inför v.5

Ännu en vecka har gått mot sitt slut…

Förberedelserna inför utvecklingssamtalet är i full gång och eleverna har dels fyllt i sin utveckling i Unikum men även förberett en presentation som de ska hålla hemma för er innan samtalet. I unikums samtalsmall (under fliken ”inför samtalet”) som ni nu ska komma åt finns även möjlighet för er vårdnadshavare att fylla i om det är något särskilt ni vill ta upp under samtalet. På måndag och onsdag nästa vecka slutar eleverna efter lunch på grund av utvecklingssamtalen. För de elever som har samtal redan nästa vecka har inbjudningar även på teams skickats ut. Alla samtalen kommer att ske över teams och alla tider ligger ute i Unikum, så där kan man gå in och kika om man glömt eller inte vet vilken dag och tid som gäller.

Sportlovet närmar sig och då erbjuder vi som vanligt lovskola för de elever som har eller riskerar att få F i något ämne, även simskola erbjuds under lovskolan. Information skickas hem i början av veckan till berörda elever.

Från och med nästa vecka kommer Mattias att arbeta som resurs för oss i åk 6 de dagar han inte har idrotten. Han kommer bistå vid lektioner och även vara med på åk 6:s raster. Vi säger välkommen till Mattias ⭐️.

Så vad har vi gjort denna vecka?

Geografi: Här har eleverna fortsatt sitt arbete med Europas geografi. De har bland annat övat namngeografi på Seterra och resonerat om likheter och skillnader när det gäller natur- och kulturgeografi. Nästa vecka kommer detta arbete att fortsätta och eleverna fortsätter med hemuppgiften, att titta på två avsnitt av serien: Geografens testamente, avsnitt 5-6.

Engelska: På engelskalektionerna denna vecka har vi, dels arbetat med våra texter, rättat och utvecklat våra texter, men även läst och arbetat med uppgifter i What’s up. Vi har även jobbat med grammatik, plural. Nästa vecka kommer vi att arbeta med dialoger som vi läser i grupper och spelar upp för varandra.

Svenska: Denna vecka så har vi avslutat arbetsområdet poesi. På dagens lektion så fick eleverna läsa upp sina fantastiska dikter. Vi har verkligen riktiga poeter i åk 6, så kul! Framöver så kommer vi pausa skrivandet lite grann då nationella proven kommer. Eleverna kommer att inleda ett grupparbete om ordklasser där de ska förbereda en genomgång för åk 5 om just den ordklassen. Parallellt med det så kommer vi arbeta med ordklasserna samt läsförståelse. Under nästa vecka så kommer Malin att ha en förberedelselektion inför nationella proven, vilken dag det blir är ännu oklart då instruktionerna ej har kommit ännu. Hon har också läst allas julberättelser och dessa har eleverna fått feedback på. Under nästa vecka hoppas hon hinna kolla på den skrivuppgift de gjorde under distansundervisningen men även hon har en del utvecklingssamtal att genomföra så hon vill inte lova någonting.

Matematik: Vi har i veckan arbetar mycket med kombinatorik, vi har övat på tre olika metoder: rita, göra tabeller och räkna. Eleverna har även arbetat med problemlösning (som de haft i matteläxa) i små grupper och även enskilt. I torsdags fick eleverna en ny läxa, även där problemlösning (kopplat till kombinatorik). Även där kommer de att få klura i par och enskilt. Läxan är från torsdag till torsdag. Några har även hunnit tjuvstarta på tabeller och diagram, nästa vecka kommer vi alla att träna på att tolka och göra egna stolpdiagram 📊.

Hemkunskap: Denna vecka har eleverna haft prov, för de som var sjuka vid tillfället eller om man behöver göra omprov kommer en ny möjlighet på torsdag v.5. Nästa vecka utgår hemkunskapen på grund av utvecklingssamtal.

No: Vi har arbetat med området ljud och denna vecka undersökt starka och svaga ljud. Vi har även tagit reda på hur ljud sprids i olika medium och tittat lite på örats delar och vad de har för funktion.

På idrotten kommer eleverna köra igång med området ”Takt & rytm”.

Vecka 5 i korthet:

Måndag: Ny engelskaläxa, eleverna läser (minst) 5 texter på readtheory. Eleverna slutar 12 på grund av utvecklingssamtal.

Tisdag: Läxhjälp (passa på att utnyttja denna timme).

Onsdag: Idrott, eleverna slutar efter lunch på grund av utvecklingssamtal.

Torsdag: Vi går igenom matteläxan + ny läxa, omprov hemkunskap.

Fredag: Idrott


Trevlig helg! / Yamuna

V.3 och inför v.4

Då var denna spännande vecka slut och vi är så imponerande av era barn som så smidigt och självklart kunde ställa om till distansundervisningen så snabbt! De har varit aktiva och väldigt duktiga också även när det gäller den tekniska biten 🥇Nu ligger det tider ute i Unikum för de som har utvecklingssamtal redan v.5. Samtalen kommer hållas på teams så inbjudan även där kommer skickas ut dagarna innan samtalen. Hör av er så snart ni kan om tiden inte skulle fungera. Nu har vi flera fall av Covid i klassen, fortsätt att meddela mej eller rektor Helena om ert barn testats positivt. I skrivande stund så vet vi ännu inte hur det ser ut på måndag, distansundervisning eller ej, så vi utgår från att vi träffas som vanligt i klassrummet efter helgen. Skulle det bli ändringar så meddelas det i helgen.
Så vad har vi gjort denna vecka då i de olika ämnena?

Svenska: På svenskan denna vecka så har vi analyserat olika typer av dikter. Vi inledde veckan med att titta på dikter i bunden form som t.ex. Haiku-dikter och vi avslutade veckan med att analysera dikter i obunden form. Under nästa vecka är det dags för eleverna att få skriva sin egen dikt.De har också fått testa på att göra två gamla nationella prov, ett läsförståelseprov och en skrivuppgift. Malin har endast hunnit bedöma läsförståelsetestet och det kommer eleverna få tillbaka så fort det är vanlig skoldag igen. Nationella proven i svenska är under v.6, tisdag 8 februari och torsdag 10 februari. Eleverna kommer att få sluta efter skrivuppgiften dessa dagar. Ett utkast på ett preliminärt schema för dagarna:


Matematik: Vi har fortsatt att arbeta med sannolikhet och tränat på olika sätt att räkna ut helheten där sannolikheten och antalet valda möjligheter redan är bestämd. Vi har prövat att både rita och läsa våra lösningar. Nästa vecka kommer vi att arbeta med kombinatorik . Vi kommer att lära oss att lösa uppgifter på tre olika sätt, rita, göra tabeller och genom att räkna.
Hemkunskap: Nästa vecka (v.4) onsdag är det prov på arbetsområdet: Mat, måltider och näring. Se inlägg i teams för material att repetera och öva. Förutom det så kommer eleverna få arbeta med bakning- alltifrån vilken utrustning och vilka redskap som används till metod. Geografi: Nästa vecka kommer eleverna att påbörja ett grupparbete om Europa. Eleverna kommer då att få undersöka och resonera kring likheter och skillnader både när det gäller Europas naturgeografi och kulturgeografi. De kommer även få träna mer på Europas namngeografi på Seterra. Här fortsätter vi med hemuppdraget: titta på två avsnitt i veckan av serien: Geografens testamente, Europa.
Engelska: Vi har skrivit på våra texter på The Magic Door och arbetat med plural på oregelbundna substantiv. Vi kommer att fortsätta med grammatik även under v.4. Nästa vecka, beroende på hur många elever vi har i klassrummet ska vi också öva lite inför nationella provet genom att skriva en text utifrån bestämda instruktioner på 45 minuter.
No: Eleverna har klurat på vad ljud är och hur en ton uppstår. De har fått lyssna på ett frekvenstest där det spelats upp väldigt låga toner och väldigt höga toner. Nästa vecka kommer vi fortsätta att arbeta med frågor till höga och låga toner men även undersöka starka och svaga ljud. Vi kommer även titta på örats delar och vad dessa har för funktion 👂.

V.4 i korthet

Måndag:

Tisdag: Studiestöd

Onsdag: Prov HKK, Idrott

Torsdag: Matteläxa åter + ny läxa

Fredag: Idrott


Ha en riktigt fin helg 🌞 hälsningar Yamuna

V.2 och inför v.3


Då var första veckan gjord och för min del blev den inte så lång, jag är för tillfället hemma i karantän och blir hemma fram till på torsdag nästa vecka 😪. Jag vill påminna er om att elever med symptom måste stanna hemma och även testa sig. Vid positivt resultat behöver ni meddela rektor Helena så att hon kan smittspåra. Vi fortsätter att tvätta och sprita händerna inför varje ny lektion. Ny personal på mellanstadiet denna termin är Samuel Erenrot som fick hoppa in och vikariera i torsdags för åk 6. Han kommer mestadels vara i åk 5 men kommer vara ute de flesta raster med eleverna och kommer främst då befinna sig på fotbollsplanen. Vi har även en ny lärare i idrott, Mattias Flodman. Han kommer att ha idrott med åk 5 och 6 denna termin. Nästa vecka kommer inbjudningar till utvecklingssamtalet, håll utkik i Unikum. Kika gärna på de olika ämnesplaneringarna som också finns där.

Så vad har eleverna gjort denna vecka i de olika ämnena?

Svenska: I svenska har vi påbörjat ett nytt tema, poetiska texter. Eleverna har också fått jobba med liknelser och metaforer. Under nästa vecka ska de få testa på att göra ett gamla nationella prov, både läsförståelse och skriva en text.

Engelska: vi har arbetat med läsförståelse kring det nya temat: Food. Vi har läst om matpyramiden och tränat på glosor till texten. Nästa vecka kommer vi att träna grammatik: plural samt fortsätta att skriva på The magic door 🚪.
No: No:n har tyvärr utgått denna vecka då jag varit hemma men nästa vecka kommer vi att läsa och arbeta kring området ljud. Vad är ljud? Vad är skillnaden mellan höga och låga toner och höga och låga ljud? Hur sprids ljud i olika material? Sådana frågor kommer vi att kunna besvara.
Geografi: Eleverna lär sig om Europa 🇪🇺 Denna vecka har vi undersökt vad eleverna kan sedan innan. Utöver detta har vi uppdaterat oss i aktuella nyhetshändelser genom att titta på Lilla aktuellt skola. Nästa vecka kommer eleverna bland annat få öva på Europas namngeografi på Seterra och även få en hemuppgift. Varje vecka ska de se två avsnitt av geografens testamente Europa hemma. Detta gör vi till och med v.6.
Hemkunskap: Denna vecka har eleverna fått repetera kolhydrater, både snabba och långsamma. De har också lärt sig mer om tallriksmodellen och nyckelhålsmärkning samt fått göra en Kahoot om näringsämnen. V.4, 26/1 blir det prov om: Mat, måltider och hälsa. Nästa vecka kommer eleverna att få öva till provet. De kommer även börja med bakning- vilka redskap används?
Matematik: Denna vecka har vi repeterat förgåendet kapitel, bråk, procent och proportionalitet. Vi har också hunnit påbörja det nya området: Sannolikhet, kombinatorik och statiskt. Eleverna har tränat på att räkna ut sannolikheten att dra ett visst kort ur en kortlek samt att redovisa sina svar i enklaste form. Nästa vecka kommer vi att fortsätta arbeta med sannolikhet i olika undersökningar och arbeta med problemlösning.

Vecka 3 i korthet

Måndag: Vikarie på Yamunas lektioner

Tisdag: Vikarie på Yamunas lektioner, inställt studiestöd

Onsdag: Idrott, vikarie på Yamunas lektioner

Torsdag: Ny matteläxa

Fredag: Idrott, förhör i geografi: kartkunskap

Ha en riktigt fin helg i 🌞

Med vänlig hälsning Yamuna


Inför terminsstart v. 2

Välkomna till en ny termin, hoppas att ni haft en fin julledighet och hunnit ladda batterierna.
Vi drar igång enligt schema tisdag 11/1. Vi kommer att inleda terminen med att börja förbereda oss inför utvecklingssamtalen som startar v.5. Inbjudan med förslag på datum och tid skickas via Unikum v.3.

Så vad händer i veckan då? Här kommer lite kort info för några av våra ämnen.

So: Terminen inleds med ett arbetsområde om Europas geografi. Arbetsområdet pågår preliminärt till sportlovet. Under vecka 2 kommer vi att arbeta med frågeställningen ”Vad vet du om Europas geografi?”. Efter att ha undersökt elevernas förförståelse av området kommer en planering att publiceras i Unikum i början av v. 3.

Hkk: Fortsatt arbete om mat, måltider och näring. Repetition av kolhydrater – snabba och långsamma, genomgång av tallriksmodellen och nyckelhålet. Övning att använda tallriksmodellen. Kahoot (digital frågesport) om mat, måltider och näring. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov och utvärdering onsdag 26/1.
Ma: I veckan kommer vi att repetera, bråk, procent och proportionalitet kort sedan fortsätter vi med det nya området, kombinatorik, statistik & sannolikhet. Vi kommer även träna problemlösning.
Eng: Vi kommer att fortsätta öva skrivförmågan och arbeta med The Magic Door, Chapter six. I engelskan inleder vi också området: Food, där vi läser texter, övar glosor och tränar hörförståelse genom att lyssna på olika dialoger med tillhörande övningar.
No: Vi inleder de två första veckorna med att arbeta om och med ljud. Teknik kommer sedan vara ämnet som vi arbetar med flera veckor här framöver. Vi kommer att arbeta med området: Rörelse och konstruktion där vi gör ritningar och konstruerar fordon som vi sedan testar.

Planering v.2

Måndag: Studiedag, eleverna lediga

Tisdag: Skolstart, vi går enligt schema.

Onsdag: Idrott, studiestöd.

Torsdag: ”Vanlig torsdag”.

Fredag: Idrott

Ha en riktigt fin söndag och måndag! ❄️ ☃️