🦒 Vår värdegrund 🍀

Steningehöjdens vision

# thefuturestartswithme #GetTheGrit

Vår maskot heter Sky och står för Steningehöjden värdegrund.

Varje vecka utses en veckans höjdare ibland eleverna i klassen. Alla elever i klassen är ambassadörer under veckan och berättar om de har hört eller sett en elev som de tycker ska utses till veckans höjdare efter de fyra grundpelarna: