Matematik

Kommutativa lagen

Multiplikationssånger

Faktor 2