v. 38 inför v. 39

Hej!
Nästa vecka (v. 39) inleds med studiedagar måndag och tisdag. Då är eleverna lediga och skolans lärare fortbildas. Onsdag – fredag är det sedan skoldagar enligt schema.

Veckan som varit har vi haft skolfotografering och skoljoggen 🏃🏽‍♀️. 146 varv sprang klassen under fredagen, toppenbra jobbat! Vi har även genomfört utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare. Tack för alla goda samtal. Vi mentorer är stolta över elevernas presentationer och hur de växer steg för steg i ansvarstagandet för sitt lärande. I samband med utvecklingssamtalen har vi mentorer lyft frågan om arbetsro och förväntan om ett positivt skolbeteende med många elever i klassen. Vi är tacksamma för hur ni vårdnadshavare samverkar med oss för att skapa en förändring nu och framåt.

Apropå skolans regler så behöver vi tyvärr lyfta att några elever tar med sig tuggummi och annat godis till skolan. Det är inte tillåtet i åk 6 och måste upphöra. Eleverna får däremot gärna ta med sig frukt eller enklare mellanmål att äta på raster och när läraren tillåter pauser under längre lektioner. Se dock till att inte skicka med sådant som kan uppfattas som godis eller snacks. Det är inte heller meningen att elever ska sitta och småäta i tid och otid under passen.

Så vad har vi gjort i våra ämnen denna vecka?
Svenskan: på svenskalektionerna denna vecka har eleverna påbörjat sitt skrivande på berättelsen ”Ön”. De har även läst och arbetat med boken Alex Dogboy.
Engelskan: Vi har arbetat på våra presentationer om ett djur och även haft läxförhör. Ny engelskaläxa (verb) finns i OneNote, glosor. Engelskaläxan är till fredag.
Matematik: Vi har denna vecka tränat på matematiska begrepp samt vår kommunikationsförmåga. Hur redovisar vi våra uträkningar på bästa sätt? Är verkligen alla steg i våra beräkningar med? Nästa vecka, torsdag är det prov på kapitel 1, ”De fyra räknesätten”. So: Begreppstest och muntligt prov i etik och moral (religionskunskap) samt repetition av medeltiden (historia). Vecka 39 startar vi upp Vasatiden i historia.
Biologi: Denna vecka har grottat ned oss lite extra i lungorna och luftvägarna. Vad händer egentligen när vi råkar sätta i halsen? Hur ser det ut inuti en lunga? Prov nästa vecka, fredag. För att träna kan eleverna använda sig av quizlet, länk i teams No, eller läsa sidorna från boken (som finns i Showbie, No).

Vecka 39

Måndag: Studiedag, skolan stängd

Tisdag: Studiedag, skolan stängd

Onsdag: redovisning svenska (Orkanen), idrott + studiestöd

Torsdag: Matteprov

Fredag: Prov på människokroppen, verbläxa, idrott

Ha en riktigt fin helg, med vänlig hälsning Yamuna & Magnus
v. 37 inför v. 38

Nästa vecka är det dags för utvecklingssamtal. Vi mentorer kommer att möta ungefär hälften av klassens elever med vårdnadshavare var och vi konstaterar tacksamt att det har varit enkelt att få till bokningar av dagar och tider. Tack! 🍀

Utvecklingssamtalen är elevledda. Eleverna har fått förbereda sig genom att skapa en egen presentation, ”Välkommen till mitt utvecklingssamtal”. De har även fyllt i en värdering av hur de trivs i skolan i kommunens mall i Unikum. Nu har vi även öppnat för er vårdnadshavare att gå in i Unikum och göra era förberedelser i hemmet inför samtalet. Vi ber er att göra det under helgen.

Onsdag 22/9 är det dags för skolfotografering. Den kommer att genomföras enskilt. Här finns information om beställning av bilder. Fredag 24/9 genomförs Skoljoggen (klicka för info).

Undervisning, läxor och prov v. 38:

So: 1) Prov om etik och moral. Provet genomförs onsdag-fredag och består av ett begreppstest samt samtal om etiska dilemman och moraliska problem i mindre grupp. Läs på viktiga begrepp i den presentation (Keynote) som vi har jobbat med under flera lektioner. 2) Parallellt med provet startar vi upp arbetsområdet Vasatiden i historia.

Hkk: Lektionen utgår på grund av utvecklingssamtal och So-prov.

Sv: 1) Under lektionstid skriver eleverna del 1 i skrivprojektet ön. 2) Arbeta med keynoten om orkanen (hemuppgift måndag em) redovisning fredag 24/9. 3) Läsa kap 21-25 (finns på polyglutt) i Alex Dogboy (hemuppgift onsdag em). Snart kommer även eleverna att börja på skrivuppgiften: ”Ön”. Där får eleverna träna på att skriva en berättelse med röd tråd.


IdH: Onsdag orientering. Fredag Skoljoggen kl. 12.30-13.30. Simskolan utgår onsdag på grund av skolfotografering.  

Engelska: Vi fortsätter med glosläxa (verb) som vi har fredag till fredag. Läxan finns i OneNote, glosor och där finns även länk till quizlet som de kan använda när de övar! Eleverna har denna vecka fått redovisa sina muntliga presentationer 👏🏼. Vi fortsätter med detta, denna gång tema djur samtidigt som vi strax kommer att smyga igång ett skrivprojekt.

Matematik: Denna vecka har vi haft ”Minikoll” på uppställningar för att se vilket/vilka räknesätt vi behöver nöta extra på. Nästa vecka kommer vi fortsätta arbeta med textuppgifter och sedan avslutar vi kapitlet med ett skriftligt prov torsdag v. 39. Vi går sedan arbeta vidare med lite geometri, se planeringen nedan.

Studiestöd/läxhjälp: vi har nu studiestöd både tisdagar och onsdagar, nästa vecka utgår dock studiestödet båda dagarna då vi har utvecklingssamtal.

Slutligen. Under v. 36 och v. 37 har det försvunnit skor i det kapprum där 6A hänger av sig ytterkläder. Ett par skor har återfunnits, andra är spårlöst borta. Vi har vidtagit följande åtgärder: De elever i 6A som vill får bära med sig sina skor in i klassrummet. Kapprummet har setts över och gjorts mindre attraktivt som uppehållsrum för äldre elever. Samtliga klasser i mellan- och högstadiet ska informeras om att skolan polisanmäler elever som ertappas med att stjäla.

Trevlig helg 😊 önskar Yamuna 👩‍🏫 och Magnus 👨‍🏫

v. 36 inför v. 37

Tänk att vi snart är i mitten av september. Hösten och dess färgprakt är på ingång, men tyvärr också mer av förkylningar och flunsor. Magnus har dessvärre varit hemma sjuk hela vecka 36, men hoppas vara på banan igen från och med måndag. Det är också flera elever i klassen som fått stanna hemma under veckan på grund av sjukdom. Vi hoppas att alla är krya när vecka 37 drar igång.

Vad händer just nu i skolan:

So: Vi har fortsatt arbeta med etik och moral inom religionskunskap. Eleverna övar på viktiga begrepp och tränar på att resonera kring etiska dilemman och vardagliga moraliska problem. Arbetet fortsätter under vecka 37. Vecka 38 kommer vi att ha ett prov, där eleverna får visa kunskaper om centrala begrepp inom området, men också visa muntliga färdigheter genom resonemang utifrån några fall som liknar de vi jobbat med de senaste veckorna i skolan. Den som vill öva inför provet hemma kan använda presentationen ”Etik och moral” som finns i kanalen för So i Teams. Vecka 38 smyger vi även igång nästa arbetsområde: Historia med fokus på Vasatiden.

I svenskan har eleverna fått läsläxa, de ska läsa två sidor högt i valfri bok eller tidning och samtidigt spela in. Uppgiften görs i OneNote. Denna vecka har eleverna skrivit klart sina instruerande texter. De har fått träna på att läsa varandras och ge kommentarer men även fått feedback från Malin. Nästa vecka kommer eleverna fortsätta med den spännande läsningen av boken Alex Dogboy och träna på dubbelteckning. I Matten denna vecka har fokus legat på att göra färdigt våra NOMP-uppdrag där vi tränat på de fyra räknesätten. Vi har även löst matematiska problem i smågrupper och tillsammans. Nästa vecka kommer vi öva vidare på att lösa olika textuppgifter, träna matematiska begrepp och även ha en liten ”mini-koll” på tisdagen. Kan vi ställa upp och räkna ut tal på alla fyra räknesätt?

Denna vecka har eleverna också fått sitta i smågrupper och funderat på vilka klassrumsregler vi vill/bör ha och de fick ihop många bra förslag som vi skrivit ihop. Dessa kommer vi även prata mer kring på utvecklingssamtalet.

På No:n denna vecka har vi lärt oss massor om blodet🩸 och hjärtat. Nästa vecka kommer vi att repetera skelettet, musklerna, hjärtat och blodet.
I engelskan har vi gjort kartläggaren, nästa vecka kommer elverna få sina resultat (för både matten och engelskan). Då får man reda på vad man behöver träna extra på, perfekt nu när vi håller på att förbereda inför utvecklingssamtalet med nya mål ⭐️
Utvecklingssamtalet: eleverna arbetar nu med sin presentation inför utvecklingssamtalet, senast torsdag nästa vecka ska den vara klar att visa upp för er där hemma. De har i uppgift att gå igenom den med er så ni får en möjlighet att kommentera och komma med funderingar till samtalet v.38. Det finns också en möjlighet att skriva ned kommentarer och funderingar i Unikum, utvecklingssamtal.

v.37

Måndag: Redovisningar, engelska

Tisdag: Redovisningar, engelska

Onsdag: Idrott, studiestöd

Torsdag: Sista dagen att arbeta med din Keynote inför utvecklingssamtalet

Fredag: Förhör på verbläxa + ny verbläxa, idrott & svenskaläxan ska vara gjord.


Vi önskar er en solig septemberhelg! 🍁👩‍🏫👨‍🏫

Magnus & Yamuna, mentorer i 6A

v. 35 inför v. 36

Ännu en skolvecka är slut. Idag fredag visade eleverna fina egenskaper enskilt och som grupp, dels när vi sade hej då till Leona som byter skola och dels hälsade nya klasskamraten Sara välkommen. Att ge positiv uppmärksamhet och visa öppenhet, uppskattning och omsorg är fina och viktiga förmågor 🌸

Under veckan har vi lärare tyvärr fått påminna flera elever i klassen om vilket beteende som är önskvärt i skolan och i klassrummet. Dessa påminnelser är det första steget i skolans konsekvenstrappa. På fotbollsplanen uppstår ibland konflikter och till och med kränkningar. Vi möter detta genom att jobba med Fair Play-regler och utökad vuxennärvaro vid planen. Under lektionstid går ibland alltför mycket tid åt till stök och småtjafs. Till att somliga elever pratar rätt ut utan att ha ordet eller gör något annat än läraren bett dem att göra. Vi mentorer och andra lärare måste dessvärre säga ifrån gång på gång, vilket så klart är tröttsamt både för oss vuxna och för de elever i gruppen som inte berörs. Eftersom några elever ändå inte förändrar sitt beteende kommer vi att ta direkt kontakt med berörda vårdnadshavare inom den närmaste tiden. Alla i klassen ska följa skolans regler och klassens trivselregler, och visa respekt för sina klasskamrater och lärare. Vi kommer även att jobba aktivt med skolans och klassens värdegrund under mentorstid framöver.

Vad har vi gjort denna vecka då? 🤔

I matten har vi övat på additions och subtraktionsuppställningar. Vi har även kikat på hur man ska tänka kring textuppgifter. Vilken metod är lämplig att använda? Är svaret jag fått rimligt? Hur har jag redovisat, går det att följa dessa?
På svenskalektionerna har eleverna fått påbörja arbetet med att skriva en instruerande text. Detta kommer de fortsätta med även nästa vecka och då kommer de även öva på att ge varandra feedback genom kamratbedömning. Ett utmärkt tillfälle att inspirera varandra⭐️
På engelskan har vi fortsatt med att öva på strategier för att komma vidare i samtal genom spel, dessutom har eleverna valt ett eget ämne som de ska presentera muntligt i helklass eller i mindre grupp. Detta fortsätter vi med nästa vecka. I So har eleverna fått lära sig viktiga begrepp som har med etik och moral och göra, och vi har tagit del av stora och små händelser i världen och Sverige via Lilla Aktuellt Skola. Nästa vecka kommer eleverna att få använda sina begreppskunskaper när de resonerar kring olika etiska dilemman.
I Hkk har eleverna övat på hygien och rutiner vid diskning och rengöring i köket. Nästa vecka fortsätter vi med ett par övningar om smaksinnet, där en av övningarna också innebär att koka havregrynsgröt.
På No:n läser vi om muskler, vilka olika typer av muskler finns det egentligen? Hur många muskler har vi, och vad är musklernas uppgift? Vi har även repeterat skelettet, vad de kan!

Nästa vecka kommer vi grotta ned oss i hjärtat och blodet.

Vår nya kompis Ben 😄

Ni har idag även fått ett mejl angående information om vår nya läsplattform Unikum. Där kommer alla planeringar, bedömningar och ibland även uppgifter att ligga framöver. Ladda ner appen Unikum familj, logga in med BankID och bekanta er gärna med den, även om den i dagsläget är ganska tom.

Ha en jättefin helg,

Hälsningar Yamuna & Magnus 🍀


v. 34 inför v. 35

Så är höstterminens andra skolvecka slut. En ganska intensiv vecka där undervisningen i olika ämnen har dragit igång på allvar. Nedan en bild från en sinnesövning i hem- och konsumentkunskap som eleverna fick göra i onsdags.

Smakbitar av äpple och morot som användes i en sinnes-övning under veckans lektion i Hkk.

Från skolköket har vi följande påminnelse: ”Vi vill uppmärksamma er på att det kommit in få anmälningar om allergi och specialkost både till skola och förskola. Det är av allra högsta vikt att vi får in anmälningarna så barnen/eleverna får säker mat. Fram till den 10 september kommer vi vara snälla och försöka fixa ändå men efter det kommer vi inte längre kunna ta hänsyn till behov vi inte har papper på.” Anmälan ska ske på www.sigtuna.se. Gå in på ”Självservice” och välj ”Utbildning och barnomsorg” och ”E-tjänst anmälan av allergikost”.

Vi mentorer vill påminna om att eleverna inte får ha ytterskor på sig inomhus i skolan. De får inte heller ha skoskydd på sina ytterskor. Däremot kan de ta med inneskor eller tofflor till skolan. Annars är det strumplästen som gäller.

Vi arbetar som sagt på i de olika ämnena, denna vecka fick eleverna även ha moderna språk för första gången, vilket många nog tyckte var spännande. Roligt att alla fick sitt förstaval också ⭐️

I matematiken har vi haft en hel del kartläggning. I årskurs 6 använder vi kartläggaren.se. Där får eleverna testa sig i de flesta områden inom matematik. På så vis ser vi vad eleverna behöver träna extra på. Utöver det har vi tränat på kort division med minnessiffra. Nästa vecka fortsätter vi med de fyra räknesätten.
I engelskan har fokus varit på den muntliga förmågan. Vi har tränat på att både muntligt presentera oss själva, samtala och diskutera samt ge och följa muntliga instruktioner. Nästa vecka kommer vi även göra kartläggaren.se i engelska.
I svenskan läser eleverna boken Dogboy tillsammans med Malin, och arbetar med tillhörande uppgifter. Detta kommer de fortsätta med även nästa vecka. Här kommer även ett inledande arbete med instruerande texter att starta.
När det gäller biologin har vi fortsatt vårt arbete med människokroppen. Denna vecka har vi också börjat med skelettet. Nästa vecka kommer vi att fortsätta att läsa och arbeta med både skelettet och musklerna.
Det so-ämne som eleverna läser är just nu religion, där behandlas etik och moral. Denna vecka har vi sett och diskuterat filmen ”Sune – Best man”, och tränat på viktiga begrepp inom området. Nästa veckan kommer eleverna att få jobba med dilemman och använda olika etiska modeller för att resonera kring dem.

På grund av omställningen från IST till Unikum så kommer utvecklingssamtalen att skjutas fram med start från och med v.38. Inbjudan kommer snart!

Ha en riktigt fin helg 💕

önskar Yamuna & Magnusv. 33 och inför v. 34

Läsårets första skolvecka är slut. Vilken fin start vi har haft tillsammans. Med god gemenskap och olika aktiviteter för att bygga ett bra lag. Vardagens rutiner börjar också sätta sig igen. Från och med måndag 23/8 följer vi ordinarie schema. Se fliken för schema här på bloggen för detaljer.

Vi påminner alla vårdnadshavare som inte har returnerat viktiga blanketter (som delades ut vid Meet the teacher-samtalet) att göra det snarast. Det gäller kontraktet för digital enhet (iPad), hälsodeklaration, godkännande eller inte godkännande av elever på bild och film, samt modersmålsundervisning (om det är aktuellt). Skolan behöver dessa dokument senast i början av v. 34!

Utöver de ovanstående blanketterna är det också viktigt att anmäla allergier och önskemål kring kost digitalt: https://e-tjanst.sigtuna.se/EService/EServiceStart.aspx?id=eb67dd53-cdfa-4d2a-8bd6-590453caec68 Skolans verksamhet och skolbespisningen kan bara planera för och ta hänsyn till allergier och kostönskemål som finns föranmälda. Tack på förhand!

Så till det som är aktuellt i olika ämnen:

  • Svenska: Eleverna har fått skriva ett brev till sin svensklärare Malin Andreassen, där de berättar om sig själva. De har även gjort en stavningsdiktamen och arbetat med skillnaden på sj- och tj-ljuden. Vecka 34 kommer eleverna att få arbeta med instruerande text samt påbörja arbetet med en bok som heter Alex Dogboy.
  • Matte: Vi har påbörjat området: De fyra räknesätten och vi har denna vecka tränat på multiplikationsuppställningar med tvåsiffriga tal. Klurigt! Nästa vecka fortsätter vi med multiplikation och kort division.
  • Engelska: Denna vecka har engelskan utgått men nästa vecka kör vi igång och då kommer fokus ligga på att tala och vi lär oss olika strategier för att hålla igång samtalet.
  • So-ämnen: Vi har inlett terminen med att summera och reflektera över sommarens nyheter (i världen, i Sverige och lokalt). Vecka 34 inleder vi ett kortare arbetsområde i religion, där vi kommer att fokusera på etik och moral med koppling till olika former av relationer samt olika livsåskådningar.
  • No-ämnen: Vi har idag, fredag startat upp arbetsområdet ”Människokroppen” i biologi. Det är ett stort område som vi kommer att arbeta med i ca 8 veckor. Denna vecka har vi lärt oss en del om celler.
  • Hem- och konsumentkunskap: Introduktion till ämnet, med reflektioner om hem/hushåll och övningar i sensorik, där eleverna får lära sig om och uppleva saker med olika sinnen samt utveckla ett språk för sina erfarenheter.
  • Idrott och Hälsa: Arbetsområde om träning och hälsa. Eleverna ska ha bekväma kläder och skor för inomhusbruk, men det finns tyvärr ingen möjlighet att duscha.


Tveka inte att kontakta oss mentorer om ni har frågor eller synpunkter: magnus.myrberg@edu.sigtuna.se och yamuna.govindasamy@edu.sigtuna.se.

Vi önskar er alla en riktigt skön helg! 🌻

Yamuna & Magnus (mentorer i 6A)

Nu finns schema tillgängligt

Nu finns barnens schema tillgängligt att se under fliken ”schema”. Så fort vi fått det i färg skickar vi hem det med barnen. Viktigt att veta just nu är att idrotten ligger på onsdagar och fredagar med start redan imorgon. Inget ombyte eller dusch.

hälsningar Yamuna & Magnus 🍀

Schema 18-20/8

Idag tisdag har vi träffat elever och vårdnadshavare för ”Meet the teacher”, ett introduktionssamtal inför läsåret. Tack för trevliga och viktiga samtal. 🍀 Se till att läsa igenom, skriva under och returnera de blanketter som delats ut. Tack på förhand!

Onsdag 18/8 – fredag 20/8 går eleverna i skolan kl 8.10 – 13.00 och äter lunch i matsalen. Under onsdagen har klassen schemabrytande aktiviteter med oss mentorer. Torsdag och fredag påbörjas undervisningen i olika ämnen.

Vänligen 😊

Yamuna & Magnus , mentorer 6A

yamuna.govindasamy@edu.sigtuna.se och magnus.myrberg@edu.sigtuna.se

Ps. Imorgon onsdag bjuder vi mentorer på fika efter lunch. Det blir hembakad laktosfri pitekaka och gluten- och mjölkfria chokladbollar sötade med dadlar. Välkomna till ett nytt skolår.

Pitekakan innan den skars i bitar.


Välkomna tillbaka!

Välkomna tillbaka till Höjden! Hoppas att ni har haft en skön sommar och känner er redo för skolåret som väntar. För nu börjar ett spännande läsår med både nya och gamla ämnen. En annan nyhet är att klassen får Magnus Myrberg som mentor tillsammans med Yamuna. Magnus presenterar sig såhär:

”Magnus heter jag och är ny lärare på skolan och mentor för 6A tillsammans med Yamuna. Eleverna i åk 6 kommer att möta mig som lärare i So och hem- och konsumentkunskap. Jag är 46 år gammal, gift med Ida som också är lärare, och vi bor i Uppsala sedan många år. På fritiden ägnar jag mig gärna åt byggnadsvård, trädgårdsarbete, vandring i skog och fjällvärld samt olika former av kulturupplevelser. Jag ser mycket fram emot att lära känna eleverna och hoppas på ett gott och nära samarbete med alla vårdnadshavare.”

Första skoldagen har vi ”Meet the teacher”. Det innebär att eleven plus en vårdnadshavare kommer på ett kortare samtal och träffar mentorerna Yamuna eller Magnus. Tiderna för samtalet hittar ni nedan.

Ha en trevlig helg. Vi ser fram emot att träffa er på tisdag!

Yamuna & Magnus 🌻🍀😊

Sommarlov 🌸


Vi vill passa på att tacka för de fina presenterna vi också fått, så fint 🥰 Jag, Helena vill även passa på att tacka för mig då jag inte kommer vara kvar på skolan till hösten. Tack för denna tid, det har varit jätteroligt att få arbeta med er men nu går jag vidare mot nya utmaningar.

Till de elever som ska ut på nya äventyr till hösten önskar vi stort, lycka till! 🍀

Eleverna fick idag även med sig ett sommarlovsbingo som de kan kryssa av allt eftersom de läser.

För de som vill köra Kahoot hemma här har ni länken, hoppas att det fungerar bättre 🙈

Här kommer också en sommarlovshälsning från hela klassen 🥰

Ha ett riktigt fint och välförtjänt lov nu önskar Yamuna och Helena 💐🌞💦